lunes, 8 de octubre de 2018

EPOPTES: Ferramenta de control de aula. (Exclusivamente en equipos abalar)

Logo Epoptes
Epoptes , que significa observador en grego ( país de orixen da aplicación) é unha solución potente pero sinxela para a xestión remota das aulas.
Epoptes é un software que trata de facilitar a tarefa do profesor na aula. Permite unha serie de accións sobre os equipos de aula tales como ver o que están a facer os alumnos, enviar mensaxes, executar aplicacións remotas, bloquear a pantalla, apagar e reiniciar un equipo entre outras

 Titorial: https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual2/mod/resource/view.php?id=2874

martes, 2 de octubre de 2018

Aula Virtual AMTEGA Formación