Sesión 3

a. Xestión de credenciais. Os docentes poden restaurar o contrasinal dos alumnos, ver o histórico e imprimir todos os contrasinais
credenciais


Credenciales

Espazo Titorías

Tarefas repaso

Contidos:
1. Engadir audio e vídeo en moodle
 A base de datos
A comunicación cos rapaces: foro, a wiki, conversa, cuestionario


 1. A AVALIACIÓN. XENERALIDADES
 • Práctica 01. Co perfil de profesor crea unha tarefa. Esta tarefa pode consistir en que un neno escriba un conto no cal é el o protagonista da historia e na que lle pasa algo parecido ao rapaz desta historia real. Debe crealo en liña, é dicir sen subir ningún ficheiro. Configura a nota máxima como 10.
  • Entras co perfil de alumno e escribes calquera cousa de forma rápida, semellando que eres o alumno.
  • Entras de novo como docente e avalías o conto e poslle unha nota numérica.
 1. AS CATEGORÍAS
 • Práctica 02. Crea as categorías 1ª avaliación, 2ª avaliación e 3ª avaliación
 • Práctica 03. Move a avaliación da tarefa da práctica 01 á categoría 1ª avaliación
 1. AS ESCALAS
 • Práctica 04. Crea a escalas Apto/Non Apto e Moi mal, mal, regular, ben, moi ben
 1. PROCEDEMENTO PARA CUALIFICAR AOS ALUMNOS 
 • Práctica 05. Crea dous elementos de avaliación: practica 02 e exame. Asígnalle a nota a un dos alumnos
 • Práctica 06. Calcula a nota de avaliación, sabendo que é a media aritmética das tres notas
 • Práctica 07. Calcula a nota de avaliación, sabendo que é as práctica 02 e a tarefa teñen un valor do 15% cada unha delas e o exame ten un valor do 70%
 1. AS CUALIFICACIÓNS POR RÚBRICAS
 • Creamos unha tarefa e correxímola por rúbricas. Configuración: Nota máxima un 10 e engadímola á categoría da 2ª avaliación. Texto da tarefa:
                 "Redactar unha pequena guía turística do Camiño de Santiago, desde Roncesvalles ata Santiago de Compostela. Debes facer unha descripción sinxela de cada un dos lugares de interese cultural ou arquitectónico polos que pasa o camiño, enlazando imaxes e creando ligazóns cando sexa necesario".

No hay comentarios:

Publicar un comentario